Voorwaarden winactie iPhone

dinsdag 18 september 2018 | Tubbergen

 • Deelname aan deze actie is gratis.
 • Kinderen onder de 16 jaar oud hebben toestemming nodig van hun ouders/verzorgers om mee te doen aan deze actie.
 • Je kunt alleen winnen wanneer je correcte persoonsgegevens achterlaat op deze website en binnen 24 uur na deze inschrijving de post ‘Reddegrutto.nl geeft de nieuwste Apple iPhone weg!’ van de Stichting Vogelwerkgroep Geesteren liked en deelt met iedereen op je persoonlijke Facebookpagina.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname. Wanneer we geen contact kunnen krijgen met de winnaar, dan loten we een nieuwe winnaar.
 • Deelnemers zijn verplicht om het gedeelde Facebookbericht openbaar te delen met iedereen op zijn/haar tijdlijn. Wanneer we het bericht niet kunnen terugvinden op de Facebook pagina en de winnaar niet kan aantonen dat het er wel op staat, dan loten we een nieuwe winnaar.
 • Deze actie loopt van 18 september 2018 tot vrijdag 14 december 2018, 17.00 uur.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen nadat de actie is beëindigd persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of telefoonnummer waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De winnaar ontvangt een iPhone XR met 256 GB geheugen. Wanneer een winnaar een voorkeur heeft voor een duurder type iPhone, dan kan hij/zij zelf het verschil in prijs bijbetalen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden worden uitgesloten van deelname.

Voorwaarden crowdfunding

Actie-eigenaar: de natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep die zich heeft geregistreerd
op de Website om gebruik te maken van de online diensten van reddegrutto.nl

Donateur: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bijdrage levert aan een actie
door een Donatie te doen.

Donatie: een geschonken geldbedrag zonder dat hier een directe tegenprestatie voor
geleverd wordt.


– Het is niet toegestaan zich voor te doen als een ander. Dat houdt ook in dat het niet is
toegestaan een account aan te maken onder andermans naam.

– De ingezamelde gelden (minus de Kosten) worden enkel en alleen gebruikt voor het
betreffende doel zoals beschreven op de actiepagina. Ook wanneer het streef bedrag niet
behaald wordt.

– De actie-eigenaar zal te allen tijde voldoen aan alle geldende Nederlandse wet- en regelgeving.

– Donaties worden al dan niet publiekelijk weergegeven. Enkel een inzicht van de op dat
desbetreffende moment opgehaalde geldbedrag.

– Donaties zijn onherroepelijk.

– De actie-eigenaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele belastingen of kosten die betaald moeten worden over de gelden die hij of zij ontvangt via reddegrutto.nl

– De actie-eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet of niet volledig functioneren van het externe betalingssysteem.