"2019 is een cruciaal jaar voor ons", zei voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren bij de start van Red de Grutto twee jaar geleden. “Minstens tachtig procent van de nesten is kapotgemaaid.”

'Red de grutto' video's

Platina sponsoren:

Eerste doel: De Fieten Olie Weidevogeldrone

Het werk van de vrijwilligers van Stichting Vogelwerkgroep Geesteren was tot nu toe zeer intensief. “Vrijwilligers moeten een weide urenlang in de gaten houden als ze een nest willen ontdekken. Niemand had nog tijd om dit werk te doen. We zijn immers maar met een beperkte groep mensen.”

Inmiddels is de Fieten Olie Weidevogeldrone er. Deze drone spoort de nesten in een mum van tijd op. Momenteel zijn er 6 mensen in opleiding als piloot.

Met de drone vinden de vrijwilligers ook eenden, reegeiten en hazen in het hoge grasland. “Zonder de techniek van de warmtecamera vind je grutto’s echt niet.”

Red de grutto-doodgemaaide-grutto

Tweede doel: Plas-dras gebieden realiseren

Nu het eerste doel, de aanschaf van de speciale Fieten Olie Weidevogeldrone is gerealiseerd, kunnen wij ons richten op het uiteindelijke doel van de actie, namelijk het realiseren van enkele “plasdrasgebieden” om maaiverliezen van de gruttonesten te voorkomen.

Inmiddels is er een plasdrasgebied aangelegd. De inkomsten dekken echter helaas alleen de kosten op de korte termijn. Actie blijft nodig. Want we blijven er ouderwetse mest uitstrooien voor de insecten en wormen zodat de weinige kuikens na 5 weken vliegvlug kunnen worden.

De gebieden zijn afgeschermd met een raster met schrikdraad om vossen en andere ongewenste dieren op afstand te houden. Bij elk gebied is een waterbron aangeboord, een stroomkabel en een waterleiding zijn gelegd. De drainage is gedicht. Het inrichten en onderhouden van deze gebieden en het compenseren van boeren die hun weilanden ter beschikking stellen voor het behoud van de grutto, het kost geld, veel geld.
Wij kunnen het niet alleen, we moeten het samen doen.

plasdras-reddegrutto

Derde doel: Technologische oplossingen tegen predatie

Nu de eerste doelen, de aanschaf van de speciale Fieten Olie Weidevogeldrone en het aanleggen van een aantal plas-dras gebieden is gerealiseerd, kunnen wij ons richten op betere bescherming tegen de predatie, op een diervriendelijke wijze. Hiervoor denken wij aan:

  • De techniek van de weidevogel drones verbeteren. Waardoor wij sneller grutto’s en andere diersoorten kunnen opsporen in het hoge weidegras. Ook werken wij aan een systeem waarmee wij grutto nesten kunnen opsporen zonder dat we zelf sporen achterlaten in het weiland.
  • Daarnaast willen we de drones gebruikersvriendelijk en beter bestuurbaar maken. Zodat ook onze oudere vrijwilligers deze makkelijk kunnen besturen.
  •  Vangkooien met kunstmatige intelligentie. Een camerasysteem binnen de vangkooi registreert welk dier wordt gevangen en maakt een keuze om dit dier direct weer vrij te laten of vast te houden. Op deze wijze willen wij predatie tegengaan op een diervriendelijke wijze.
  • Mozaïek gras aanleggen met behulp van het grazen met pinken in de wei. Grutto’s en andere weidevogels krijgen zo de mogelijkheid om te schuilen in hoog gras bij gevaar.
reddegrutto.nl-crowdfundactie-vogelwerkgroep-geesteren

Voor een toelichting over Red de grutto bel: Marcel Tettero 06-40231193
Voor afspraak om te komen filmen en interviewen over Red de grutto bel: Hennie Schröder 06-21567244

Gouden sponsoren:

Nieuws van de Vogelwerkgroep Geesteren

Vogelwerkgroep Geesteren
Vogelwerkgroep Geesteren2 dagen geleden

Column Pragmatisme helpt weidevogels

Noem het realiteitszin of pragmatisme van GroenLinks en de PvdA in de Provinciale Staten van Friesland. Om weidevogels te helpen stemden ze voor extra druk richting natuurorganisaties en meer mogelijkheden voor jagers. Dat biedt perspectief, ook buiten...

Vogelwerkgroep Geesteren
Vogelwerkgroep Geesteren3 dagen geleden

Een vlucht scholekster passeert de Brouwersdam op de grens tussen Holland en Zeeland. Deze prachtige weidevogel zien we steeds vaker in steden en industrieterreinen op platte daken van kiezels. Daar broeden ze hun eieren uit en brengen hun jongen groot. #weilandirrigatie

Vogelwerkgroep Geesteren
Vogelwerkgroep Geesteren3 dagen geleden

Ganzen een ware plaag bij Volendam

Melkveehouders in de polder Zeevang willen een onderzoek naar het ecologisch effect en de waterkwaliteit van de ganzenpopulatie in de Noord-Hollandse polder. Ze zijn hierover in gesprek met natuurorganisaties, dorpsraden en gemeente Edam-Volendam. Melkveehouder Amber Laan...

Zilveren sponsoren:

Word ook sponsor!

Platina grutto sponsor en uw bedrijfsvideo op onze website
Wanneer u 1000 euro doneert aan onze stichting dan wordt u platina sponsor van de Red de grutto campagne. U mag dan een bedrijfsvideo insturen met een lengte van 30 tot 60 seconden. Deze zullen wij dan plaatsen op onze website bij de andere media uitingen. Daarnaast krijgt op u deze website een logovermelding tussen de platina sponsoren.

Gouden grutto sponsor en adopteer een grutto kuiken
Wanneer u 500 euro of meer doneert aan onze stichting dan adopteert u een grutto kuiken. U mag dan aanwezig zijn bij het ringen van jonge grutto kuikens en de jonge grutto krijgt bovendien uw (bedrijfs)naam! Tevens wordt u vermeldt als gouden sponsor op deze website en krijgt u aandacht in allerlei media.

Zilveren grutto sponsor en een logovermelding
Wanneer u 250 euro of meer doneert aan onze stichting dan zult u als een zilveren sponsor een logovermelding krijgen op deze website.

Bronzen grutto sponsor en een naamsvermelding
Wanneer u 100 euro doneert, dan zullen we u vermelden als bronzen sponsor met een naamsvermelding.

Bronzen sponsoren: